TDR Legure

LABORATORIJSKE STORITVE

Osnovna dejavnost Kemijskega laboratorija je kakovostno in racionalno izvajanje dogovorjenih laboratorijskih storitev za TDR LEGURE d.o.o. in za zunanje naročnike, da bodo lahko razvijali, proizvajali in prodajali tržnim zahtevam prilagojene proizvode.

Kemijski laboratorij je skozi desetletja delovanja skladno z obsežnim proizvodnim programom Tovarne dušika Ruše pridobil znanje, opremo in izkušnje za kemijsko preiskavo različnih trdnih in tekočih materialov, zato nudi storitve za področja: 

 • Ferolegure in specialne legure
 • Silicij-metal, magnezij-metal, kalcij-metal
 • Jekla
 • Kalcijev karbid
 • Ogljikovi materiali
 • Abrazivi
 • Odpadne vode, odpadna olja, trdni odpadki
 • Rastlinski materiali, zemlje, gnojila

 

 

V okvir storitev spada drobljenje, mletje in sejalne analize trdnih vzorcev ter preiskave z uporabo analitskih metod:

 • Rentgenska fluorescenčna spektrometrija (XRF)
 • Induktivno sklopljena plazma optično emisijska spektrometrija (ICP OES)
 • Atomska absorpcijska spektrometrija (AAS)
 • Spektrofotometrija (UV/VIS)
 • Infrardeča detekcija (IR) za ugotavljanje vsebnosti ogljika in žvepla
 • Volumetrija
 • Titrimetrija
 • Gravimetrija
 • Elektrometrija

Kemijski laboratorij pri izvajanju storitev upošteva zahteve standardov SIST EN ISO/IEC 17025:2005 Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev in SIST EN ISO 9001:2008 Sistem vodenja kakovosti.

lab1   

Zainteresirane stranke prijazno vabimo na naslov:

mag. Jelica Kac, vodja Kemijskega laboratorija
T: 02 673 06 07 F: 02 673 06 01
e-pošta: jelica.kac@tdrlegure.si